Nästan den färdiga produkten - nu börjar hanterings- och lagringsarbetet!