Ingrid Svensson kollar "surheten" på den färska mjölken!