Verksamhetsberättelse, avseende verksamhetsåret 2015

för Triabo medborgarförening

Styrelsen vill härmed avge sin verksamhetsberättelse för föreningens aktiviteter med avseende på året 2015.

Vid utgången av året fanns 115 betalande medlemmar.

Årligt återkommande evenemang med mycket engagemang:

-          Midsommarfirande vid vårt medborgarhus och med god anslutning och dans, sill och potatis, med att klä ut stången och resa den, vi avslutade med kaffe och jordgubbstårta

-          Traditionell hantverksauktion den 13 november där föreningen gav 1500:- till Bris och UNHCR?

-          Julgransuppsättning den 5 dec

-          Skivor till  gröten den 20 dec med 16 gäster och Bosse Bergman

-          Julbön den 24 dec – julafton, vi sjöng julsånger som Ette ackompanjerade på trumpet, vi önskade varandra god jul

Under året har det också bedrivits:

-          15 Bingo-aftnar med i genomsnitt 40 deltagare

-          12 symöte-träffar

-          8 protokollförda styrelsemöte varav septembermötet i Näshults lanthandel.

 

Den 9 april besökte ett gäng från föreningen Lida där Räven och osten håller  till.

I samarbete med Uppvidinge kommun anordnades en Natur- och Kulturrunda. Den helgen den 22/23 maj var utställare engagerade vid medborgarhuset och besökarantalet uppskattades till 100. Föreningen ordnade med servering. På söndagen den 23 maj inföll också  Hultsfreds kommuns upptäckardag där vi deltog,

Några medlemmar grillade efter en spontan inbjudan av Henning och Manu vid mötesplatsen. Kan vi göra det oftare?

Den 7 maj städade vi medborgarhuset inför sommarens aktiviteter och  ev uthyrning.

Den 9 maj rensade vi badplatsen från höstens löv och gjorde vägen till badplatsen mer tillgängligt. Bryggan försöktes göra i ordning och vi grillade.

Föreningen var representerad på PRO-mötet i Virserum den 11  juni och därefter hälsade vi Virserums PRO välkommen på medborgarhuset den 9 augusti med underhållning av Ronny Persson.

Den 20 oktober gjorde ett antal damer ostar som såldes på hantverksauktionen den 13 november. Det gjordes även ostkakor som såldes och serverades. Ropare var Bosse Bergman. Auktionen inbringade drygt 21 000 :-.

I slutet  av oktober när nästan all löv hade fallit samlades vi vid medborgarhuset och räfsade undan löven. Efter grillade vi och fikade.

 

Vi har under året bibehållit och vidareutvecklat vår förenings representation på det kommunala planet och genom organisationen #Hela Sverige Skall Leva”, där föreningen är medlem i.

Kommunens samhälsföreningar har haft 3 sammankomster. Den första var vi representerade på och aktiva i diskussionen kring samhällsföreningars utvecklingsplansarbete. Andra mötet var vi inte på p g a sen inbjudan. En nystart har gjorts med mötena från kultur och fritidskontoret ( Jennie Leppelt) och utvecklingskontoret (Conny Karlsson Örnros). Till mötena  ska föreläsare inbjudas efter föreningarnas önskemål. På februarimötet berättade Jennie Leppelt om kommunens turistsatsningar 2016.

Efter en längre kamp blev vi av med ONEs hemsida som inte fungerade längre. Med Ingrids hjälp fick vi en ny sådan som vi uppmanar att besöka resp lämna material till via Börje.

//www.triabomedborgarorening.se/

 

Lillemor är på gång att skapa en faceboksida för föreningen.

Medborgarhuset har varit uthyrt tre gånger.

 

Styrelsen vill härmed framföra vårt gemensamma  tack till föreningens alla medlemmar för det förtroende som visats oss under verksamhetsåret 2015.

 

Triabo/ Flyadal den 4 mars 2016

För styrelsen

Henning Hägemann Schencke

ordf