TRIABO MEDBORGARFÖRENING

 

Triabo Medborgarförening bildades år 1969 och vår förste ordförande var Hilding Fröjd.

Kommunen la ner skolan i Triabo år 1963 och i konkurrens med Frälsningsarmén övertog föreningen skolhuset samma år som föreningen bildades och till en köpeskilling om en symbolisk svensk krona.

 

Sedan dess har skolhuset varit i föreningens ägo och används idag flitigt i princip till alla sammanhang – alltifrån möteslokal för föreningens interna frågor men även som festlokal och andra lokala sammankomster.

Under åren har föreningen, allt efter ekonomisk bärkraft, renoverat och hållit vår gemensamma byggnad i bra skick.

Nyinvesteringar i form av nya och moderna elledningar, förbättringar av styrelserummet på byggnadens överplan, ommålningar av kök och hall jämte installation av modern luftburen värmepump för att nämna något.

 

I ”centrumdelen” av stationssamhället anlades en lek- och mötesplats under år 2011 – idag uppskattad av alla och inte minst av alla våra sommarturister.

Detta har skett i gott samarbete med smalspårsföreningen och har därför blivit en bra och omtyckt ”rastplats” för många dressinåkare.

 

Aktiviteterna i föreningen kan man inte ta miste på. Alltifrån de sociala arrangemang som sker från midsommarfest, hantverksauktion, skivor till gröten, julfirande m.m.

 

Föreningen har också varit aktiv vad gäller studiecirklar – matlagningskurser, svampkurser, teoretiska utbildningar både i tyska och spanska språket m.m.

 

Under flera år har föreningen bedrivit medlemsbingo, varannan onsdag under höst- vinter- och vår. En betydande inkomstkälla för vår förening. Bingokvällarna samlar i genomsnitt 45-50 deltagare och är mycket omtyckt.

 

Föreningen deltar aktivt tillsammans med Hultsfreds och Uppvidinge kommuner i arrangemang som ”Upptäckardagarna” och ”Naturrundan”.

 

Idag har föreningen vuxit sig stark och har drygt 100 medlemmar.

 

Triabo Medborgarförening

Styrelsen